Obsługa fundacji

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz wielu fundacji typu non profit oraz fundacji finansujących działalność charytatywną ze środków w ramach przekazywania 1% podatku dochodowego od obywateli i firm. Przykładem jest tu Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową we Wrocławiu i szpital onkologii dziecięcej Przylądek Nadziei.
Wspieranie chorych dzieci oraz osób ubogich to obowiązek każdego z nas. Wypełniajmy go dla dobra słabszych członków naszego społeczeństwa w imię zasady solidarności społecznej.

Tego typu fundacje zakładane są przez założycieli, często znane postacie biznesu i kultury dla realizacji szczytnych celów społecznych. Zbiórki środków dla dzieci niepełnosprawnych i chorych np. onkologicznie, mają za zadanie zgromadzenie na indywidualnych kontach dzieci kwot pozwalających na leczenie ciężkich chorób oraz rehabilitację, a także opiekę psychologa i naukę poza szkołą – w szpitalu.

Aby powstała fundacja konieczny jest fundator, który przeznacza pewien majątek na publicznie użyteczny cel. Fundator określa też majątek przeznaczony na ten cel, czyli tzw. fundusz założycielski. To, jaki jest cel i wysokość majątku fundacji przeznaczanego na realizację tego celu są najważniejszymi warunkami związanymi z utworzeniem fundacji.

Cel, dla którego możemy powołać fundację, powinien być społecznie lub gospodarczo użyteczny, zgodny z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności takim jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Wyrażenie „w szczególności” oznacza, że wymienione w ustawie, a przywołane wyżej cele, są podane jedynie dla przykładu. Oznacza to w praktyce, że fundacja może realizować dowolne cele charytatywne lub społeczne czy też gospodarczo użyteczne pod warunkiem jednak, że mają one charakter publiczny.

Działalność fundacji jest specyficzna i obarczona wieloma ograniczeniami. Fundacje non profit podlegają kontroli organów administracji państwowej i muszą działać w sposób transparentny. Kontrole prowadzone przez przedstawicieli właściwych ministrów są drobiazgowe i trwają długo. Prawidłowe sformułowanie statutu fundacji oraz precyzyjne określone cele fundacji są podstawowymi zadaniami dla prawnika. Pomoc prawna dla fundacji – organizacji typu non-profit, obejmuje również organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz nadzorowanie procesu administracyjnej kontroli fundacji.

Organizacja non-profit to organizacja nie nastawiona na zysk, uzyskuje ona niezbędne środki finansowe z różnych budżetów publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych. Najczęściej jest to stowarzyszenia – dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenia o celach niezarobkowych. Organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale ich dochody są przeznaczane na finansowanie działalności, a nie mogą one zostać rozdzielone pomiędzy osoby pracujące w tych organizacjach. Wszystkie środki finansowe organizacji non-profit są przeznaczane na realizację celów określonych statucie.

Zastąpienie celów ekonomicznych celami humanitarnymi nie oznacza, że organizacje non-profit nie mogą prowadzić działalności gospodarczych i osiągać zysków. Wypracowany zysk nie jest jednak celem samym w sobie, lecz służy polepszeniu funkcjonowania organizacji.

Organizacje non-profit to organizacje bardziej złożone, bardziej elastyczne oraz posiadające odmienne wartości i motywację działania niż tzw. podmioty biznesowe. Są to podmioty aktywnie uczestniczące w rozpoznawaniu problemów środowiska lokalnego.

Zbiórki publiczne na cele statutowe fundacji wymagają podjęcia wielu działań, a popełniane błędy prowadzą do karania zarządów fundacji. Wdrożenie RODO ma chronić fundacje posiadające zazwyczaj duże ilości danych osobowych od darczyńców, od wysokich kar finansowych nakładanych na fundacje nieprzystosowane do warunków RODO i ochrony danych osobowych.

Zadane przez Państwa pytania nie pozostaną bez odpowiedzi! Zostaw swój numer telefonu lub adres e-mail, skontatujemy się z Tobą!

    Zapoznałem się i zgadzam się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych. Korzystamy z zabezpieczenia reCaptcha: Prywatność i Warunki.