Obsługa prawna deweloperów

Kompleksowa pomoc prawa niesiona firmom deweloperskim ma za zadanie kompleksowe zorganizowanie procesu deweloperskiego zgodnie z prawem oraz w sposób gwarantujący unikanie konfliktów prawnych z jego uczestnikami. Nasi Klienci - deweloperzy budują i komercjalizują mieszkania deweloperskie, powierzchnie biurowe pod wynajem oraz inne powierzchnie komercyjne, centra handlowe i obiekty przemysłowe oraz obiekty spożywcze i obiekty chłodnicze.
Z uwagi na istnienie bardzo długiej listy ryzyk prawnych dla działalności deweloperskiej, począwszy od zakupu gruntu inwestycyjnego, a na roszczeniach gwarancyjnych kończąc, ten sektor biznesowy powinien być pod jak najszerszą opieką prawników.

Koncentrujemy się na następujących etapach procesu deweloperskiego:

 • Audyt prawny nieruchomości
 • Kupno sprzedaż nieruchomości
 • Umowa z architektem o prace projektowe
 • Umowy o dostawy mediów
 • Umowa o roboty budowlane
 • Przebieg procesu budowlanego
 • Korespondencja budowlana
 • Claim management
 • Umowy deweloperskie
 • Roszczenia w zakresie wad budynków

Pierwszym kluczowym krokiem w działalności dewelopera jest nabycie nieruchomości na cele budowlane. Audyt prawny nieruchomości zwany z j. ang. LDD (legal due diligence) jest podstawą dla dewelopera do podjęcia decyzji o zakupie nieruchomości. Prawo polskie nakłada na właścicieli nieruchomości wiele obowiązków prawnych jak ochrona zabudowy z obszaru ochrony konserwatorskiej, rejestr zabytków, zasady zagospodarowania nieruchomości ujęte w MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), warunki zagospodarowania nieruchomości, skomunikowanie nieruchomości z drogą publiczną itp. skutkują ograniczeniami w zakresie możliwości zabudowy nieruchomości. Gminy i związki wyznaniowe oraz roszczenia reprywatyzacyjne to obszar gdzie ocena prawna jest niezbędna dla podjęcia decyzji o nabyciu nieruchomości. Ostatnio doszło także do powstania roszczeń spółki FWP Sp. z o.o. (dawniej Fundusz Wczasów Pracowniczych), której ustawa przyznała z mocy samej ustawy własność ponad 400 obiektów wczasowych. Następnie negocjujemy warunki transakcyjne i realizujemy transakcję w kancelarii notarialnej.

Umowy deweloperskie sporządzanie przez kancelarię gwarantują deweloperowi, że sprzedaż mieszkań odbywa się na zasadach ustawy deweloperskiej. Na bieżąco sprawdzamy rejestr klauzul abuzywnych, w celu unikania umieszczania klauzul niedozwolonych w umowach.

Umowa o roboty budowlane to zazwyczaj umowa z generalnym wykonawcą robót. Nasza umowa jest wynikiem przeprowadzenia ponad 100 procesów budowlanych, każdy o wartości ponad 20 mln złotych. Doświadczenia i konflikty budowlane zebrane w trakcie tych procesów budowlanych zostały odzwierciedlone w bezpiecznych klauzulach umownych.

Prowadzenie korespondencji budowlanej przez prawnika lub z jego wsparciem, jest elementem niezbędnym do unikania poważnych konfliktów budowlanych. Niefortunne sformułowania lub oświadczenia zawarte w korespondencji budowlanej często rodzą claim management po stronie wykonawcy robót budowlanych lub pozwalają na podwyższenie kwoty wynagrodzenia ryczałtowego za wykonane roboty budowlane.

Jednym z istotnych elementów procesu inwestycyjnego jest uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę oraz jej obrona przez skargami właścicieli nieruchomości leżących w strefie oddziaływania inwestycji. Jest to bolączka deweloperów i inwestorów. Nasi prawnicy skutecznie bronią decyzji pozwolenie na budowę przed organami administracyjnymi: wojewodami oraz sądem administracyjnym.

Zadane przez Państwa pytania nie pozostaną bez odpowiedzi! Zostaw swój numer telefonu lub adres e-mail, skontatujemy się z Tobą!

  Zapoznałem się i zgadzam się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych. Korzystamy z zabezpieczenia reCaptcha: Prywatność i Warunki.