Obsługa prawna zakładów produkcyjnych

Polska jest krajem posiadającym ogromny potencjał produkcyjny. Branże takie jak produkcja automotiv, producenci materiałów budowlanych, producenci AGD, producenci elektroniki użytkowej czy przemysł lotniczy, przemysł energetyczny lub przemysł spożywczy rozwijają się w niebywałym tempie. Wszędzie powstają nowe zakłady produkcyjne.
Jednym z najtrudniejszych procesów budowlanych jest rozbudowa istniejących obiektów zakładu produkcyjnego, przy założeniu, że nie zatrzymujemy produkcji. Każde zatrzymanie produkcji powoduje ogromne straty, szczególnie w branży automotiv, bo dostawy do montowni muszą być zachowane i terminowe.
Omolola Kwiatkowska
Radca prawny

Obowiązująca już od 30 czerwca 2018 roku ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zakłada, że cały obszar Polski przeznaczony na działalność gospodarczą stanie się jedną strefą inwestycji. Nowe przepisy umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Dodatkowe punkty są przyznawane firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także za lokalizację w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia lub mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze. Premiowane mają być te przedsięwzięcia, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek. Firmy mogą też liczyć na wsparcie w eksporcie.

Ustawa przewiduje, że o ulgi podatkowe i preferencyjne warunki będzie mogła wystąpić każda firma w każdym mieście czy gminie. Preferowane będą np. inwestycje związane z tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych czy centrów usług wspólnych. Premiowani będą inwestorzy współpracujący z naszymi uczelniami, rozwijający ciąg dostawców w Polsce, tworzący dobre miejsca pracy, czyli takie, gdzie średnie wynagrodzenie jest wyższe niż średnia płaca krajowa. Równie ważne będzie też to, czy inwestor będzie należał do klastra (chodzi o to, by rozwijać współpracę w ramach pokrewnych sektorów). Nowe przepisy umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Dodatkowe punkty są przyznawane firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także za lokalizację w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia lub mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze.

Ustawa ta poszerza dotychczasowe możliwości inwestycyjne, jakie daje czternaście istniejących już od ponad dwudziestu lat stref ekonomicznych.

Obsługa prawna zakładów produkcyjnych koncentruje się na czterech zakresach:

  • prawo pracy
  • umowy handlowe
  • sprawy sądowe z odbiorcami produktów
  • rozbudowa zakładu produkcyjnego

Szczególnie rozbudowa działającego zakładu produkcyjnego, czyli proces projektowania obiektu złączonego z dotychczas istniejącym, przetarg na wykonawcę robót oraz uszczelnienie ryzyk związanych z zagrożeniami wywołania przerw w produkcji, a nawet katastrofy budowlanej na styku obiektów, to zadanie dla doświadczonych prawników budowlanych.

Obsługa prawna dla przedsiębiorców – zakładów produkcyjnych jest niezwykle ważna dla menedżerów produkcji. Zapewnia ona bezpieczeństwo w zakresie funkcjonowania zakładu produkcyjnego, relacji z dostawcami i odbiorcami oraz prawnych stosunków pracowniczych.

Dział R&D (research and development) także potrzebuje wsparcia w zakresach: ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, rejestracja patentów i znaków towarowych, ochrona know-how oraz ochrona przed nieuczciwą konkurencją.

Zakłady produkcyjne posiadają często własne działy prawne, jak również korzystają w trudniejszych przypadkach z usług kancelarii zewnętrznych, wtedy wspieramy dyrektora zakładu w tych obszarach pomocy prawnej. Duża odległość pomiędzy zakładem produkcyjnym a kancelarią nie stanowi dziś bariery. Najważniejszy jest wysoki poziom usług prawniczych, jaki zapewniamy naszym Klientom na terenie całej Polski.

Dodatkowo czynności prawne korporacyjne mają duże znaczenie w procesie budowy i funkcjonowania producenta, zazwyczaj istniejącego w formie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zadane przez Państwa pytania nie pozostaną bez odpowiedzi! Zostaw swój numer telefonu lub adres e-mail, skontatujemy się z Tobą!

    Zapoznałem się i zgadzam się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych. Korzystamy z zabezpieczenia reCaptcha: Prywatność i Warunki.