Obsługa prawna branży IT

Sektor IT, oprócz produkcyjnego i usług zintegrowanych, jest szybko rozwijającą się gałęzią gospodarki. Prawnicy są niezbędni w firmach IT, nie tylko w zakresie typowych usług prawnych jak prawo pracy czy sprawy korporacyjne, ale i w zakresie specyficznych umów informatycznych.
Słabość kontraktów w branży IT przynosi ogromne straty autorom oprogramowania, którzy, jak pokazują ostatnie medialne doniesienia, oddają za przysłowiowe grosze, ogromne zyski producentom gier odnoszącym spektakularne sukcesy rynkowe.
Bartłomiej Bednarz
Radca prawny

Kompleksowe usługi informatyczne obejmują tworzenie i wdrażanie skomplikowanych systemów informatycznych, często wraz z dostawą urządzeń oraz licencji na oprogramowanie wiodących producentów światowych.

Przykładowe produkty prawne dla branży IT to umowy typu:

  • service level agreement
  • umowa sla
  • umowa agile
  • umowa kaskadowa
  • umowa waterfall
  • umowa zwinna
  • umowa maintenance
  • kompleksowa umowa na świadczenie usług informatycznych

Prawnik dla firmy IT musi rozeznawać się specyficznym słownictwie i konstrukcji, jakimi charakteryzuje się umowa IT. Kody źródłowe i ich zastosowanie może bowiem spowodować nieprzewidziane koszty dla twórcy oprogramowania z ich zastosowaniem, bez posiadania stosownej licencji lub ich utratę i darmowe zastosowanie u innych producentów oprogramowania.

Złożoność i długotrwałość projektów IT wymaga, aby umowy IT przewidywały rozliczne rozwiązania i pozwalały na modyfikację procesu wdrożenia rozwiązań IT. Specyficzna wiedza jest podstawą działania dla prawnika IT. Kancelaria posiada własny dział prawny IT i w tym zakresie obsługuje szereg firm w branży IT.

Kolejnym istotnym zagadnieniem w branży IT są prawa autorskie i ich ochrona oraz udzielanie stosownych licencji. Prawo autorskie wymienia przykładowy katalog pól eksploatacji. W przypadku umowy na oprogramowanie strony, obok typowych dla ogółu utworów pól eksploatacji, takich jak korzystanie czy zwielokrotnianie, będą często posługiwały się zapisem o korzystaniu z utworu, który polega na jego publicznym udostępnianiu tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (art. 50 pkt 3 prawa autorskiego) To pole określane jest niekiedy jako internetowe. Tak będzie np. w sytuacji, gdy tworzone oprogramowanie to sklep internetowy. Simulcasting czy webcasting będą już jednak stanowiły odrębne pola eksploatacji od wskazanego powyżej publicznego udostępniania z art. 50 pkt 3 ustawy, gdyż transmisja w tych przypadkach nie umożliwia odbiorcom wyboru czasu zapoznania się z konkretnym utworem.

Dodatkowo, warto w umowie wskazać, jakie będą możliwości edycji kodu przez zamawiającego, tzn. czy kod będzie otwarty w pełni czy nie. Gdy zamawiający nie będzie mieć pełnego dostępu do kodu, powstanie prawdopodobnie w pewnym momencie konieczność zwracania się z kolejnymi zleceniami, modyfikującymi pierwotne oprogramowanie, do wykonawcy, czyli w pewnym sensie uzależnienia się od niego, co jest nie tylko niewygodne, ale także podnosi koszty całego wdrożenia.

Umowy IT należy dopasować do okoliczności projektu. Typowe wdrożenie, w którym dostawca odpowiada za efekt końcowy nie za bardzo nadaje się do umowy o świadczenie usług. Tutaj właściwa będzie umowa o dzieło lub umowa mieszana. Są jednak i takie sytuacje, gdzie lepsza będzie umowa o świadczenie usług. Jest to np. sytuacja, kiedy wdrożenie przeprowadza klient – sam lub z udziałem innego dostawcy – a dostawca jedynie wspiera klienta w procesie. Umową o świadczenie usług jest zwykle standardowa umowa konsultingowa opiewająca wsparcie konsultantów. Inna sytuacja to prace konsultingowe, celem sporządzenia raportu – tutaj spotyka się dwie wersje. W jednej raport to dzieło, w drugiej zaś nie, a cała umowa jest umową o świadczenie usług. Oba stanowiska mają swoje uzasadnienie.

Odrębnym przypadkiem są wszelkiego typu umowy serwisowe (maintenance) czy umowy outsourcingowe. Co do zasady również będą się opierać na konstrukcji umowy o świadczenie usług. W obu tych przypadkach mogą się jednak pojawiać elementy dodatkowe. Przy serwisie np. drobne dzieła (prace dodatkowe), zaś w przypadku outsourcingu postanowienia związane ze sprzedażą lub najmem sprzętu czy przejmowaniem pracowników.

Zadane przez Państwa pytania nie pozostaną bez odpowiedzi! Zostaw swój numer telefonu lub adres e-mail, skontatujemy się z Tobą!

    Zapoznałem się i zgadzam się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych. Korzystamy z zabezpieczenia reCaptcha: Prywatność i Warunki.