Negocjacje biznesowe

Znaczącą częścią pracy prawników naszej kancelarii są negocjacje biznesowe oraz ich forma sądowa, czyli mediacja sądowa przed mediatorem. Od dawna wiemy, że gorsza ugoda jest lepsza niż przegrana.
W czasie walki rządzą dwa czynniki: strategia i przypadek.
Piotr Smagała
Radca prawny, założyciel kancelarii, partner zarządzający

Negocjacje to preludium poprzedzające zawieranie umów handlowych wszelkiego typu. Negocjacje w biznesie prowadzimy w sposób przemyślany oraz uzgodniony z Klientem. Często wspieramy jedynie klienta w negocjacjach w zakresie prawnym, a czasami to my prowadzimy je sami. Każde negocjacje poprzedza wypracowanie dwóch elementów: strategia negocjacyjna – przebieg całych negocjacji oraz taktyka negocjacyjna – wybór i zaplanowanie wszystkich kroków negocjacyjnych.

Rozróżniamy trzy typy negocjacji: negocjacje w celu zawarcia umowy, negocjacje w celu polubownego zakończenia sporu oraz negocjacje na wyniszczenie przeciwnika.
Zawieranie umów handlowych wymaga znajomości prawa umów, specyfiki branży i produktów Klienta oraz procesów, a czasami także wiedzy specjalistycznej np. technicznej czy budowlanej. Uczymy się o przedmiocie umowy od naszych Klientów. Umowy mają za zadanie dać narzędzia w celu prawidłowego przeprowadzenia transakcji oraz uzyskanie przewagi w sporze sądowym.

Negocjator ugody ma inne zadanie: negocjacje w celu zawarcia ugody to wypracowanie kompromisu akceptowalnego dla obu stron sporu. Zanim wdamy się w negocjacje ugodowe, należy znać swoje stanowisko oraz przewidzieć możliwe stanowiska drugiej strony, a także znać granice własnego ustępstwa. Kolejnym krokiem jest sondowanie drugiej strony konfliktu, a trzecim próba wypracowania kompromisu.
Negocjacje na wyniszczenie przeciwnika prowadzone są w celu uzyskania znacznej przewagi nad przeciwnikiem w celu przykładowo usunięcia go jako wspólnika ze spółki. Wymagają one działań złożonych i wielowątkowych. Ten typ negocjacji wymaga stosowania techniki wojskowej zwanej rozpoznanie walką. Podejmujemy określone działanie przeciwko przeciwnikowi i obserwujemy jak działa i jakie ma możliwości organizacyjne i intelektualne. Każdy kolejny ruch negocjacyjny musi prowadzić do powiększania strat u przeciwnika lub przewagi nad przeciwnikiem. Jest to technika negocjacyjna typu „czołg” („Kremlowska szkoła negocjacji” aut. Igor Ryżow). Zarządzanie konfliktem jest tu kluczowym sposobem działania negocjatora.

Negocjacje przed mediatorem – mediacja sądowa – stały się, po zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, powszechną formą zawierania ugody w procesie sądowym. Rola mediatora polega na umożliwieniu stronom zbliżenia swych stanowisk na tyle, aby zawrzeć ugodę. Kancelaria uczestniczyła w wielu mediacjach sądowych i zawierała ugody przed mediatorem.
Prawnik kancelarii to zawsze negocjator zawodowy i doświadczony. Jesteśmy zawsze przygotowani, mamy plany awaryjne typu B i C oraz rozeznanie przeciwnika.

Zadane przez Państwa pytania nie pozostaną bez odpowiedzi! Zostaw swój numer telefonu lub adres e-mail, skontatujemy się z Tobą!

    Zapoznałem się i zgadzam się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych. Korzystamy z zabezpieczenia reCaptcha: Prywatność i Warunki.